Select Page

SIOP

CYNNYRCH FFRES

CAFFI

BWYD BLASUS

BAR

BRAGDY CWM RHONDDA

Y TEULU JONES

EIN STORY

Ers sawl cenhedlaeth bellach, y mae’r teulu Jones wedi berchen ar a rhedeg fferm yng nghanol Cymoedd y Rhondda.  Trwy gydol yr amser hwn, mae’r teulu wedi ymroi i gynhyrchu cynnyrch lleol o’r ansawdd uchaf.  Cwm Rhondda Ales yw cam nesaf ar siwrnai’r teulu hwn.  Y nod yw i gynhyrchu cyrfau crefft sy’n llawn blas gyda’u gwreiddiau’n gadarn yn yr amgylchedd garw a naturiol-brydferth ble cânt eu bragu.

Y mynyddoedd sy’n sefyll dros 1500 o droedfeddi ar fferm weithiol y teulu Jones yw ffynhonnell y dŵr ffynnon naturiol a phan gyfunir hyn gyda hopys a barlys brag sydd yn cael eu cynhyrchu’n lleol, y mae’r bragdy’n cynhyrchu cyrfau o flas ac ansawdd unigryw sy’n ennill eu lle ym marchnad orlawn cyrfau masgynyrchedig.

Ers dechrau ein Bragdy yn 2015 y mae ein huchelgais i wasanaethu’r cymunedau lleol ynghyd â hybu’r diwydiant ffermio wedi tyfu’n aruthrol.  Ein nod oedd i sefydlu man ble gallen werthu ein cyrfau crefft blasus ochr yn ochr â chig ffres ein fferm yn Nhreorci.  Dymunen greu lle ble gallai pobl y cymoedd ymlacio mewn awyrgylch cyfeillgar a thawel a ble caiff pob peth Cymreig ei ddathlu.  Teimlwn yn gryf fod ein caffi a siop fferm newydd sbon yn ychwanegiad rhagorol i’n busnes sy’n tyfu o hyd ac yn ffordd wych o gyfuno ffermio a bywyd y fferm gyda bragu a gwasanaeth cwsmeriaid. Rydym yn llawn cyffro wrth eich croesawu chi ar ein siwrnai newydd ac yn estyn ein diolch atoch am eich ffyddlondeb a’ch cefnogaeth barahol.

 chariad a diolch,

Y Teulu Jones

YMWELD A NI

SIOP FFERM CWM RHONDDA

Unit 14, Ystad Diwydiannol Ynyswen,

Treorci, CF42 6DL

01443 778106

AMSEROEDD AGORED

Dydd Llun i Dydd Iau – 9:00 to 20:00

Dydd Gwener to Dydd Sadwrn – 9:00 to 23:00

Dydd Sul- 10:00 to 16:00

CYFEIRIAD

Unit 14 Ystad Diwydiannol YnyswenCF42 6DL

RHIF FFON

01443 778106